“De van het huidige gas af oplossing”

Kilowatts heeft de oplossing om snel en zonder ingrijpende maatregelen van het gas af te komen.
De oplossing lijkt simpel; plaats een hoog temperatuur warmtepomp, maak een betonnen buffer in de grond en wekt energie op met PVT.
Met dit in het achterhoofd zijn wij in 2018 begonnen met Kilowatts.

“KiloWatts staat voor”

Kilowatts staat voor het toevoegen van energie aan de warmtetransitie. Dit kan Zon-PV of thermisch, wind, biomassa, alles wat energie opwerkt kan onderdeel zijn van Kilowatts.
Om de kilowatts op te slaan en om te zetten in duurzame warmte hebben wij de energiebunker ontwikkeld bestaande uit 3 basiselementen:
1: laag- en hoog temperatuur brine warmtepomp
2: Grondbuffer met innovatieve warmtewisselaar
3: PVT-systeem voor elektra, verwarmen en koelen.

“3 Basiselementen”

Met deze 3 basiselementen hebben wij een modulair systeem ontwikkeld dat prefab voor alle toepassingen vrijwel overal ingezet kan worden. Omdat het systeem hoge temperaturen maakt hoeft aan de infrastructuur van de afnemer in principe vrijwel niets aangepast te worden. Dus geen verbouwing, geen extra kosten voor isoleren, geen leegstand in gebouwen voor verbouwing enz., enz.
Met de energiebunker kan in de zomer ook gekoeld kan worden. Wel zo prettig met de zomers die steeds warmer worden.

“Bijkomend voordeel”

Bijkomend voordeel van de energiebunker is dat het energie kan laden, dus ook overcapaciteit uit het net. We weten dat de netbeheerders in Europa een steeds grotere uitdaging krijgen met netfluctuaties door stroom uit zon en wind. In de energiebunker kunnen wij deze energie bufferen en omzetten in duurzame warmte of koude.

“Essentieel…”

Essentieel om alle energiestromen en hardware met elkaar te laten functioneren en te onderhouden is software. Wanneer moet de buffer geladen worden, wanneer dient een pomp in onderhoudt te gaan, is het aannemelijk dat we een piek uit het niet moeten opvangen de aankomende 24 uur?
Deze software wordt door Kilowatts ontwikkeld onder de naam red-is-green. Red-is-green maakt van een piek in het net (red) groene energie (green).
Deze software is op termijn niet alleen voor de energiebunker maar voor meerdere duurzame applicaties toe te passen.